Exkurzie do histórie Hontu

23.09.2020 20:21
Zo školy

Autor : Gabriela Bieliková, SŠ Ľ. Štúra, Dudince

Späť na úvod

Cez prázdniny (17. – 25. augusta 2020) sme sa rozhodli stráviť čas získaním vedomostí a zážitkov formou poznávania krás

a zaujímavostí Hontu.

V prvý deň sme navštívili Vodný mlyn v Bohuniciach. Dozvedeli sme sa, ako fungoval mlyn, kto v ňom býval, na čo slúžil.

Okolitá príroda a domáce zvieratká nás uchvátili. Pán učiteľ nás naučil určovať svetové strany, keď sa v prírode stratíme.

Bohužiaľ, počasie nám neprialo a do múzea v Brhlovciach sme sa nedostali. V autobuse sme sa dozvedeli veľa zaujímavých   

vecí o skalných obydliach.

Na druhý deň viedla naša cesta do Zvolena. Navštívili sme mestský park a Zvolenský zámok. Tety pre nás pripravili aktivity,

počas ktorých sme získali veľa informácií o histórii zámku a galérie. Cesta domov bola vďaka pani učiteľkám zábavná.

Tretí deň smer Krupina – naše okresné mesto. Navštívili sme parky, múzeum, potom sme vyšli na rozhľadňu Vartovka.

Vo štvrtok sme navštívili rázovitú obec Hrušov. Veeeeľmi milá dedinka. Po krásnom privítaní nás ujo previedol múzeami obce

a tety nám názorne ukázali pečenie lepníkov v starých murovaných peciach. Odchádzali sme s plným bruškom,

pretože nám veľmi chutili. Videli sme, ako ľudia žili kedysi, veľmi sa nám tam páčilo.

Koniec týždňa sme strávili na Starej Hore v Sebechleboch. Boli sme v múzeu, pozreli sme si veľkú pivnicu

a krásne domčeky s pivničkami. Deň sme ukončili súťaživými aktivitami.

Zábavný deň sme zažili v pondelok v Atlantis centre Levice, kde sme sa na chvíľu stali súčasťou praveku 

a dozvedeli sa niečo o dinosauroch. Zábavnými hrami sme si preverili zákonitosti matematiky, fyziky a prírodovedy.

Cestou domov sme sa zastavili na Levickom hrade.

V posledný deň sme sa dozvedeli veľmi veľa zaujímavého, navštívili sme naše južné mesto Šahy. Ujo s tetou nás previedli 

Hontianskym múzeom, ujo synagógou, mestom, porozprával nám o významných osobnostiach mesta, ukázal nám, kde žili.   

Bolo to veľmi poučné. Záver dňa sme prežili v parku so zvieratkami.

O chutné obedy sa postarali naše pani kuchárky, vďaka ktorým sme sa tešili na návrat do školy.

Myslíme si, že tento týždeň s množstvom aktivít bol zaujímavý, poučný, veselý.

Toto všetko sa mohlo uskutočniť vďaka projektu POCHOPENIE UČIVA – KĽÚČE K ZLEPŠENIU GRAMOTNOSTI ŽIAKOV.                         

Spracované na základe podkladov D. Riečanovej.