Opäť začíname

23.09.2020 19:43
Zo školy

Autor : Gabriela Bieliková, SŠ Ľ. Štúra, Dudince

Späť na úvod

Po mesiacoch dištančného vzdelávania v dôsledku šíriaceho sa ochorenia COVID-19 tu máme opäť nový školský rok.

Začiatok šk. r. 2020 / 2021 je pre všetkých iný (oveľa náročnejší ako tie predchádzajúce). 

Život nám ale prináša neustále zmeny a našou úlohou je vysporiadať sa s nimi. Tento školský rok ich priniesol viacero

a dúfame, že ich spoločne zvládneme.

Našu školu navštevuje 194 žiakov, pracuje v nej 22 učiteľov a 11 nepedagogických pracovníkov.

Všetkým želáme hlavne zdravie, veľa múdrosti, kreativity, tvorivých síl a pracovného elánu:-).