Klokanko

12.06.2020 09:42
Zo školy

Autor : Andrea Vargová, ZŠ Nová Dedinka

Späť na úvod

Ako každý rok sa žiaci veľmi tešia na Klokana – matematickú súťaž, do ktorej sa zapájajú žiaci dolného aj horného stupňa. Žiaci, ktorí do školy nastúpili, riešili zadania v triedach. Žiaci horného stupňa a nenastupujúci žiaci mali možnosť úlohy riešiť online z domu. Výsledky budú zverejnené v septembri.