Žiaci ZŠ Pavla Dobšinského v Rimavskej Sobote a členovia AMAVET klubu LEGMAN 819 vzorne reprezentovali školu aj mesto

30.05.2020 14:37
Zo školy

Autor : Diana Murínová, ZŠ Dobšinského, Rimavská Sobota

Späť na úvodHlavný organizátor a vyhlasovateľ súťaže ČO VIEŠ O HVIEZDACH? - Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove. Organizátor sa podujal súťaž uskutočniť v modifikovanej forme tak, že pripravil jediné národné kolo s krajským vyhodnotením v on-line forme v termíne 25.5.2020.

Našu školu reprezentovali 3 žiaci v 2 kategóriách. Za mladších žiakov to bol Adrián Bálint, žiak VI.A triedy a starší žiaci Samuel Duda a Samuel Sklenár z IX.A triedy. Žiaci riešili náročné príklady, pracovali s mapami nočnej oblohy. Žiaci dlhodobo pracujú v astronomickom a fyzikálnom krúžku pod vedením pani učiteľky Mgr. Eleny Sakálovej.

Umiestnenie: 1. kat.: Adrián Bálint 7. miesto

                     2. kat.: Samuel Duda 3. miesto

                                Samuel Sklenár 10. miesto

Chlapcom srdečne blahoželáme a ďakujeme, že aj v týchto zložitých podmienkach sa súťaže zúčastnili. Krajské kolo súťaže je zároveň i finálne. Zadania boli zverejnené 25. mája 2020 o 12:45 na stránke www.suh.sk a na FB stránke Slovenská ústredná hvezdáreň. Zároveň boli súťažiacim emailom zaslané zadania na emailovú adresu, ktorú nahlásili na okresnom kole. Na technickú prípravu mali 15 min. O 13:00 hod. začali pracovať. Na prácu mali max. 60 minút. Po uplynutí stanoveného času, teda po zaslaní formulára po 14:00 hod., mali odpočítaný 1 bod za každú omeškanú minútu. Formulár musel byť odoslaný najneskôr o 14:30 hod. Žiaci pracovali samostatne a dodržiavali pravidlá fair play.

                                                                                                              Vedúca klubu Legman 819 a učiteľka fyziky Mgr. Elena Sakálová