Košikárstvo v Šintave

02.04.2020 11:21
Kultúra a umenie

Autor : Natália Práznovská 5. trieda, ZŠ s MŠ Šintava

Späť na úvod

K O Š I K Á R S T V O

Obec Šintava, v ktorej bývam, sa v minulosti preslávila košikárskym remeslom. V obci máme aj Košikársku ulicu.

Košikárstvo je výroba predmetov pletením pre vlastnú potrebu i na predaj. V 19. a v 20. storočí sa stala doplnkovým zamestnaním pre obyvateľov na vidieku. Košikárske výrobky v minulosti bežne slúžili na uskladnenie a prevážanie rôznych materiálov a potravín. Na výrobu košikárskych výrobkov sa najčastejšie a najbežnejšie používalo vŕbové prútie. Pletenie košíkov patrilo medzi najstaršie činnosti ľudí. Pletením košov sa zaoberali nielen odborníci, ale aj celé rodiny v dolnej časti Šintavy. Títo remeselníci vedeli vyrábať koše zo zeleného a bieleho prútia. Vyrábali napr. demižóny, prútený nábytok a rôzne prútené doplnky. Kedysi z prútia plietol každý, dnes je košikár výnimočný.

Poslednou košikárkou, ktorá si pamätá históriu košikárstva v Šintave a naďalej si uchováva v srdci lásku ku košikárskemu remeslu, je Marta Vohláriková.