Čo sme zažili v posledných mesiacoch...

29.03.2020 17:23
Zo školy

Autor : Kvetoslava Borošová, ZŠ Soľ

Späť na úvod

Čo sme zažili v posledných mesiacoch v ZŠ Soľ...

„Neexistuje veľký talent bez veľkej vôle k činu.“

                                                                                                                                                                                                                      Honore de Balzac

     Úvod kalendárneho roka je v našej škole už tradične spojený s lyžiarskym výcvikom v Tatranskej Lomnici, kde sa žiaci pod vedením skúsených inštruktorov učia lyžovať. Tohto roku tomu nebolo inak. Najväčšiu radosť nám, samozrejme, robia úspechy našich žiakov. Je potrebné však pripomenúť, že začiatok roka je každoročne poznamenaný zvýšeným výskytom respiračných ochorení a z toho dôvodu bolo aj v našej škole prerušené vyučovanie koncom januára na takmer dva týždne.

     Napriek tomu nás v polovici februára potešil úspech našej žiačky Liany Kmecovej z 9. A, ktorej sa podarilo v súťaži Nádejný drevár, ktorú organizuje SOŠ drevárska vo Vranove nad Topľou, získať 1. miesto. Tohtoročnou témou súťaže bol „Drevený suvenír“. V súťaži figurovalo 45 výrobkov. Naša žiačka ju vyhrala výrobou dreveného podstavca na písacie potreby. Na súťaž sa pripravovala pod vedením pána učiteľa Ceľucha. Nemožno nespomenúť, že to bolo už celkovo 3. víťazstvo našej školy v tejto súťaži. Výsledky tejto súťaže boli vyhlásené na Dni remesiel 14. 02. 2020, na ktorom sa zúčastnili aj žiaci 8. A.

     V druhej polovici februára sme získali úspech aj v speváckej súťaži TALENTY 2020, ktorú organizuje Hornozemplínske osvetové stredisko vo Vranove nad Topľou. 23. februára sa konal už 29. ročník tejto okresnej súťaže v speve ľudovej a populárnej piesne. Zúčastnili sa na nej aj dvaja žiaci našej školy, a to v kategórii populárna pieseň. Odborná porota ocenila nášho žiaka Martina Baníka zo 6. A zlatým pásmom. Žiačka Aneta Goroľová z 9. A získala strieborné pásmo. V speve ich doprevádzal Samuel Bužo, žiak 8. B triedy, ktorého inštrumentálny hudobný výkon porota tiež ocenila a aj odmenila. Žiakov na súťaž pripravovali pani učiteľky Hybalová a Sučková.

     Okrem týchto úspechov sa naši žiaci zapájali do rôznych aktivít v rámci školy i mimo nej. Ešte v januári sa stihli žiaci 9. ročníka zúčastniť na DOD na SOŠ A. Dubčeka vo Vranove nad Topľou, kde boli informovaní o študijných a učebných odboroch, ktoré škola otvára budúci školský rok. Prezreli si učebne, kadernícky a kozmetický salón, kde študentky prakticky predvádzali svoje zručnosti. Žiaci boli informovaní aj o možnosti duálneho vzdelávania na tejto škole.

     Koncom februára sa v našej škole uskutočnil stolnotenisový turnaj pre žiakov 2. stupňa. Táto pohybová aktivita je prospešná pre rozvoj a napredovanie ich telesnej kondície a zdravej športovej rivality.

     Žiaci I. stupňa sa 25. februára mohli zabaviť na školskom karnevale, ktorý sa tento rok niesol v duchu pirátov. V tento deň popoludní sa školská telocvičňa zmenila na pirátsku loď. Na jej palube privítali dvaja piráti Jack a Joe žiakov prezlečených do rôznorodých masiek. Tanečnú zábavu a rôzne súťaže si tak mohli vyskúšať napríklad Popoluška, ježibaba, anjel, Spiderman, Ninja, vodník, drevorubač, vojak a rôzne iné. Karneval bol spestrený hľadaním kľúča od pokladu.

     V našej škole nezabúdame ani na žiakov so špeciálnymi potrebami. V mesiaci február v špeciálnych triedach sa uskutočnilo projektové vyučovanie „Fašiangy, Turíce“. Žiaci si s vyučujúcimi vo svojich triedach pripomenuli zvyky a tradície na Slovensku v období fašiangov. Počas tohto vyučovania žiaci vyrábali fašiangové masky.

     V marci mala naša škola naplánovaných množstvo ďalších aktivít, prednášok, súťaží, no žiaľ, pre prerušené vyučovanie z dôvodu koronavírusu sa žiadne z nich až do odvolania neuskutočnia.

Želajme si hlavne veľa pevného zdravia!

Fotogaléria k článku