Vlastná tvorba

23.03.2020 16:19
Zo školy

Autor : Diana Murínová, ZŠ Dobšinského, Rimavská Sobota

Späť na úvod

VOJNA ... nezmyselnosť Vojny!

Nech už vypukli z akéhokoľvek dôvodu, sú čiernymi miestami v histórii ľudstva. Podľa mňa za všetkými sa skrýva - boj o moc. Nebolo tomu inak ani v prípade 1. svetovej vojny. Príčinu jej vzniku možno hľadať v rozpínavosti európskych krajín. Bohužiaľ, boje sa neodohrávajú len medzi predstaviteľmi štátov, do bojov sú zapletení aj nevinní ľudia: deti, ženy, starí ľudia. 1. svetová vojna viedla k skaze. Nielen na bojisku, ale aj v spoločnosti. Tieto štyri roky svetového konfliktu otriasli Európou, odštartovali najvražednejšie storočie v dejinách Európy. Jej následky sa hlboko vryli do európskej pamäte. Nechápem, prečo sa ľudia nepoučili z prvej svetovej vojny? Prečo vypukla ďalšia? Dočítal som sa, že proces, ktorý viedol k vzniku 2. svetovej vojny, trval takmer dvadsať rokov. Bol vlastne dôsledkom udalostí z 1. svetovej vojny. Rok 1918 priniesol síce jej koniec, prehru Nemecka, podpísanie Versaillskej mierovej zmluvy, rozpad starého impéria, vznik nových štátov. No Nemecko prišlo o všetky svoje kolónie. Časť jeho územia bola okupovaná, malo zakázané budovať vojenské zariadenia, jeho armáda a vojenský priemysel boli zmenšené až natoľko, aby už nikdy viac nepredstavovalo žiadnu hrozbu pre svet. Celý tento proces predstavoval pre Nemecko obrovskú potupu a hanbu. Nemecko logicky túžilo po odvete. Tá prišla o niekoľko rokov. V roku 1933 sa dostali k moci nacisti a nastolili totalitný režim, ktorý árijských Nemcov považoval za biologicky nadradenú rasu predurčenú na ovládnutie Európy. Židia začali byť obviňovaní z problémov Nemecka a z tajných plánov na ovládnutie sveta. Už len nájsť vhodnú zámienku... a začalo sa ďalšie zlo – 2. svetová vojna. Trvalo takmer 6 rokov. Teraz vám napíšem zopár štatistických údajov: Druhej svetovej vojny sa zúčastnilo 61 štátov, zasiahla všetky kontinenty s výnimkou Antarktídy a Južnej Ameriky. Priamo sa však bojovalo hlavne v Európe, Severnej Afrike, Atlantiku, Oceánii, Južnej a Juhovýchodnej Ázii. Vojenské operácie zasiahli územie 40 štátov. Počet bojujúcich vojakov bol 110 miliónov ľudí. Celkové obete sa odhadujú na počet od 50 do 62 miliónov. Samotné čísla však nedokážu vyjadriť rozsah osobných tragédií ani katastrofálny dopad týchto udalostí na ľudí. Hrozné čo? Vojna je jeden veľký nezmysel!!! Vo vojne sa bojuje za to, aby bolo dobre len tým, ktorí vedú vojnu na papieri. Vojna v skutočnosti nemá víťazov, len porazených. Na nezmyselnosť upozorňovali už po 1. svetovej vojne autori stratenej generácie – Hemingway, Remarque, Rolland, ktorí sa jej priamo zúčastnili. Základnou témou ich diel je skepsa a sklamanie, rozklad ľudských a spoločenských hodnôt. Hrdinami sú jednotlivci stratení v labyrinte sveta, sú to rozporuplní, silno citovo založení ľudia, ktorí majú problémy sa vyrovnať s tým, čo zažili na frontoch. Ich jedinou hodnotou v tomto svete je kamarátstvo a láska. Je ostrým protivojnových protestom. I slovenský básnik Hviezdoslav vyslovuje v Krvavých sonetoch svoje rozhorčenie nad tým, že ľudstvo tak hlboko pokleslo, kladie si otázku: „ Kto zapríčinil zosurovenie, zdivočenie mravov?“ A mnohí ďalší. Prinášajú svedectvá priamych účastníkov. Treba len viac čítať a hlavne poučiť sa. Moje zamyslenie ukončím citátom Antoina de Saint-Exupéryho : „Vojna nie je dobrodružstvo, vojna je choroba. Je ako týfus.”