Vlastná tvorba

23.03.2020 15:50
Zo školy

Autor : Diana Murínová, ZŠ Dobšinského, Rimavská Sobota

Späť na úvod

Naši žiaci sa aktívne zapájajú aj do vlastnej literárnej tvorby. Pravidelne tak prispievajú nielen do školského časopisu, ale aj do literárnych súťaží: Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko, Zlatá krajina, Hrebendova kapsa, Kováčova Bystrica, Galéria talentov a iné. Ide konkrétne o týchto žiakov: F. Kántor – V.B, Hrabovská – V.A, Čonka – IX.A, Ďurková – IX.A, Š. Hričan – IX.A Všetkým žiakom želáme veľa chuti a inšpirácie pri písaní, a samozrejme, budeme radi ak sa zapoja aj ďalší žiaci.