Jeden deň školákom

23.03.2020 15:49
Zo školy

Autor : Diana Murínová, ZŠ Dobšinského, Rimavská Sobota

Späť na úvod

V týždni od 2. do 6. marca 2020 navštívili našu školu deti z materských škôl mesta Rimavská Sobota. Detičky sa vo svojom kolektíve ešte pred termínom zápisu hravou formou zoznámili sa so školským prostredím, s prváckou triedou, pani učiteľkou a zaradili sa tak na jednu hodinu do riadneho vyučovacieho procesu. Po zvonení sa zoznámili so školskými potrebami a pomôckami, zisťovali a zdôvodňovali, čo patrí a nepatrí do školskej aktovky. Hravou formou pani učiteľka zisťovala ako sú pripravení na vstup do školy zameranú na poznávanie farieb, orientáciu v priestore, správnu artikuláciu, poznávanie písmen a číslic. Tí šikovnejší sa už vedeli podpísať a správne držať ceruzky. Pochvala a odmena od pani učiteľky patrila všetkým. Veríme, že sa im všetkým u nás páčilo a radi sa stretneme aj s rodičmi na slávnostnom zápise do 1. ročníka :o)