Rozhovor s prváčikmi :-)

11.03.2020 17:39
Zo školy

Autor : Adam Hlupík, ZŠ Palešovo nám., Spišské Podhradie

Späť na úvod

    Druhý polrok je v plnom prúde a aj naši prváci mali už dostatok času zvyknúť si na nový režim a povinnosti, ktoré súvisia so školským životom. Jedno popoludnie sme sa vybrali k nim do školského klubu a spýtali sme sa ich pár otázok. Ich odpovede Vám prinášame v nasledujúcich riadkoch.

1. Aký je tvoj najobľúbenejší predmet?

Zojka 1.A: Matematika                              Karolínka 1.A: Matematika                        Adam 1.A: Matematika                             

Dianka 1.A: Matematika                           Jakub 1.A: Matematika                             Oliver 1.A: Telesná                                   

Nikolas 1.A: Telesná                                 Lukáš 1.A: Telesná                                    Soňa 1.A: Prvouka                                   

Biba 1.A: Prvouka

2. Aký predmet nemáš rád/a?

Zojka 1.A: výtvarná                                  Karolínka 1.A: výtvarná                              Adam 1.A: slovenčinu                             

Dianka 1.A: všetky mám rada                  Jakub 1.A: všetko                                    Oliver 1.A: angličtinu                                 

Nikolas 1.A:angličtinu                             Lukáš 1.A:angličtinu                                  Soňa 1.A: angličtinu                                 

Biba 1.A: angličtinu

3. Aký ste v triede kolektív?

Zojka 1.A: veľmi dobrý                           Karolínka 1.A:veľmi dobrý                           Adam 1.A: veľmi dobrý                         

Dianka 1.A: veľmi dobrý                         Jakub 1.A:veľmi dobrý                           Oliver 1.A:dobrý                                         

 Nikolas 1.A: dobrý                                 Lukáš 1.A: dobrý

Soňa 1.A:dobrý                                     Biba 1.A:dobrý

4. Aký je tvoj najobľúbenejší učiteľ/ka?

Zojka 1.A:p.uč. Toporcerová              Karolínka 1.A:p.uč. Teringová                        Adam 1.A:p.uč. Toporcerová             

Dianka 1.A:p.uč. Toporcerová              Jakub 1.A:p.uč. Jacko                                 Oliver 1.A:p.uč.Toporcerová                           

Nikolas 1.A:p.uč. Toporcerová           Lukáš 1.A:p.uč. Vaľková

Soňa 1.A:p.uč. Jacko                         Biba 1.A:p.uč. Toporcerová

5. Čo sa ti na našej škole páči?

Zojka 1.A:učitelia                              Karolínka 1.A:všetko                                         Adam 1.A:futbalové ihrisko             

Dianka 1.A:všetko                             Jakub 1.A:všetko                                              Oliver 1.A:telocvičňa                                       

 Nikolas 1.A:družina                          Lukáš 1.A:dvor

Soňa 1.A:dvor                                  Biba 1.A:telocvičňa

6. Čo by si zmenil/a na našej škole?

Zojka 1.A:učitelia                                        Karolínka 1.A:stoličky                               Adam 1.A:futbalové ihrisko                       

Dianka 1.A:všetko sa mi páči                     Jakub 1.A:aby nekričali cez prestávku      Oliver 1.A:väčší dvor                                 

Nikolas 1.A:väčší dvor                              Lukáš 1.A:aby bola telocvičňa krajšia

Soňa 1.A:dvor                                            Biba 1.A:aby bola krajšia škola

7.Kde bolo lepšie v škôlke alebo v škole?

Zojka 1.A:v škôlke                     Karolínka 1.A:v škôlke                                          Adam 1.A:v škole                               

Dianka 1.A:v škôlke                   Jakub 1.A:v škole                                                  Oliver 1.A:v škole                                                 

Nikolas 1.A:v škôlke                            Lukáš 1.A:v škole

Soňa 1.A:v škôlke                       Biba 1.A:v škôlke