Rozhovor s pani učiteľkou Janou Krajanovou

10.03.2020 15:53
Zo školy

Autor : Lili Takácsová, ZŠ Rozmarínová, Komárno

Späť na úvod

    Naša pani učiteľka Jana Krajanová je veľmi milý, inšpiratívny človek, ktorý mňa a možno aj iných povzbudil k písaniu článkov a vďaka nej som si veľmi obľúbila aj slovenčinu. Je to výborná učiteľka a jej hobby je písanie článkov.

-Vždy ste mali blízko k písaniu?


Už ako študentka som mala rada situácie, keď sa písala slohová práca, ostatní spolužiaci stresovali a ja som sa tešila. Opačne to bolo pri písomke z matematiky alebo keď som sa na telesnej márne snažila vyšplhať po tyči.

-Ako dlho píšete články?


Odkedy som na škole.

-Aj keď vieme, že nie ste kvalifikovaná novinárka, čo Vás baví viac? Písať články alebo učiť slovenčinu?

Kedy ako. Záleží od mojej nálady. Na to, aby človek niečo napísal, niečo vytvoril, potrebuje inšpiráciu. Myslím si, že inšpirácia prichádza hlavne od ľudí. Denne učiteľ stretne približne tristo ľudí. Takže si myslím, že slovenčina a písanie sú prirodzene prepojené.

- Keď ste boli v našom veku, ktoré predmety Vás bavili?


Myslím si, že učiteľ dokáže ovplyvniť záujem žiaka o predmet. Na základnej škole som si myslela, že keď budem dospelá, bude moja práca prepojená s chémiou. Mala som úžasnú učiteľku chémie. Bavili ma napríklad dejepis alebo geografia. Ale mala som rada všetky predmety, okrem matematiky.

-Vieme, že hlavná úloha novinára ja informovať ľudí o aktuálnom dianí. Ktoré vlastnosti by ešte mal mať? Zostať ľudským.