Timetables

28.02.2020 09:01
Zo školy

Autor : Nora Chvalníková, ZŠ Eliáša Lániho, Bytča

Späť na úvod

Žiaci 5. A triedy si na hodine anglického jazyka vytvorili vlastné rozvrhy hodín. Týmto spôsobom obohatili klasickú vyučovaciu hodinu a prepojili ju s reálnym životom – ich rozvrhy hodín môžu používať i v každodennom živote. Každý rozvrh hodín bol jedinečný, pretože svoje diela piataci dotvorili rôznymi kresbami, obrázkami čísel, hudobných nástrojov či historických predmetov. Žiaci individuálne prezentovali svoje rozvrhy hodín, pričom si precvičili aj svoje komunikatívne zručnosti, pretože porozprávali i o svojom dni. Utvrdili si gramatickú štruktúru prítomného jednoduchého času, vyjadrenie časových údajov a tiež si obohatili svoju slovnú zásobu.

Fotogaléria k článku