Predviedli sme sa dostatočne?

03.03.2020 18:42
Zo školy

Autor : Dominika Jakubová, Gymnázium, Ul. Daxnera, Vranov nad Topľou

Späť na úvod

V súčasnosti všetky školy "bojujú" o žiakov, preto sa snažia všemožne zatraktívniť obraz o svojej škole. Pre záujemcov a ich rodičov sa vo všetkých školách organizujú ukážkové Dni otvorených dverí. Aj naše gymnázium sa chce ukázať v tom najlepšom svetle, preto sme 7.februára otvorili brány našej školy pre verejnosť. DODčko bolo primárne určené pre deviatakov z blízkeho okolia, ale na naše prekvapenie, záujem prejavili i žiaci zo Stropkova, Strážskeho a iných okolitých miest.

Všetci mali možnosť poprechádzať sa po našich chodbách a obzrieť si vybavenosť učební. Boli pre nich pripravené aktivity, ako napríklad chemické pokusy v laboratóriu, v biologickom labáku si mohli prevetrať svoje vedomosti v biologickom "Inkognite", v učebni anglického jazyka si mohli pozrieť anglické divadielko... Samozrejme, nezabudlo sa ani na našich študentov, pre ktorých boli pripravené rôzne odborné prednášky, napríklad v odbore medicíny, informatiky, či ekológie.

Išlo jednoznačne o deň prínosný pre všetky zúčastnené strany. V dobe, kedy sa dôraz kladie na netradičné formy vyučovania, majú takéto aktivity vysokú hodnotu. Veríme, že sme našu školu priblížili deviatakom v čo najlepšom svetle a že sa to odzrkadlí v septembri v čo najvyššom počte nových gymnazistov. Snáď sa nám to podarilo, aby Gymnázium Cyrila Daxnera mohlo naďalej fungovať a pokračovať vo svojej takmer 70-ročnej tradícii.