Jazykové okienko

26.02.2020 14:26
Zo školy

Autor : Eva Grajcarová, ZŠ s MŠ Palín

Späť na úvod

Slovenčina je náš materinský jazyk, a preto by sme ho mali ovládať čo najlepšie. Nie vždy tomu tak je. Jedným z problémov je ten, že používame slová, ktoré sme prevzali z českého jazyka. Často sa nazdávame, že sú spisovné, lebo ich používajú aj ľudia v médiách.Opak je pravdou. Dnes sa zameriame na 10 slov, ktoré používame v bežnom rozhovore a možno si ani neuvedomujeme, že do nášho jazyka nepatria. Zároveň si ukážeme aj ich spisovnú podobu.

                

            nespisovné slovo                           spisovné slovo

rohlík

rožok
vodítko
vôdzka
hranolky
hranolčeky
pomazánka
nátierka
sáčok
vrecko
tlačítko
tlačidlo
lízatko
lízanka
posilovňa
posilňovňa
cop
vrkoč
kružítko

kružidlo