Školské kolo SOČ

14.02.2020 10:10
Zo školy

Autor : Júlia Raffajová, SOŠ obchodu a služieb, Stavbárska, Martin

Späť na úvod

Dňa 05.02.2020 sa na našej škole uskutočnila súťaž v SOČ, na ktorej sa zúčastnila žiačka Viktória Kiššová z V.HA. Zaoberala sa cateringom, nakoľko sa tomu chce venovať aj v budúcnosti. Catering je špecifická služba zákazníkom, väčšinou sa jedná o služby gastronomického charakteru, ktoré je možné realizovať na ľubovoľnom mieste, v ľubovoľnom čase. Pri svojej prezentácii na základe dotazníka porovnávala názory laickej verejnosti a cateringových spoločností. Z porovnania jednoznačne vyplynulo, že catering je čoraz viac vyhľadávaný, ale robí ho veľmi málo spoločností.

My žiačky II.HA sme sa na túto prezentáciu prišli pozrieť a zároveň podporiť našu spolužiačku. Jej téma nás veľmi zaujala, vystihla všetky podstatné veci a zasvätila nás do sveta cateringu. Za túto novú skúsenosť jej ďakujeme a gratulujeme jej k postupu do ďalšieho kola. V budúcnosti by sme sa aj my rady zapojili do tejto súťaže s nejakou zaujímavou témou, ktorá nám môže pomôcť v našom budúcom zamestnaní.

Júlia Raffajová, Rebeka Tóthová II.HA