Základná škola Pavla Dobšinského Rimavská Sobota získala podporu z Fondu SK-NIC

13.02.2020 18:56
Zo školy

Autor : Diana Murínová, ZŠ Dobšinského, Rimavská Sobota

Späť na úvod

Naša škola podala žiadosť o podporu projektu Po stopách interaktívnej podlahy. Naším zámerom je zmena vzdelávacieho prostredia a podpora motivácie a aktivizácie žiakov prostredníctvom interaktívnej podlahy, ako inovatívneho pracovného prostredia, resp. plochy. Bežné spôsoby učenia zameníme formou zážitkového vzdelávania. Toto elektronické zariadenie umožňuje využitím rôznych aplikácií zamerať sa na pohybové aktivity a na aktivity sledujúce vzdelávacie ciele žiakov – kognitívne a psychomotorické. Projekt Po stopách interaktívnej podlahy získal z Fondu SK-NIC podporu 10 000 eur, ktorá umožní škole zakúpiť toto interaktívne zariadenie, vzdelávania pre našich pedagógov, ale predovšetkým jeho využitie vo vyučovacom procese. Do grantového programu SK-NIC bolo prihlásených 56 projektov. V hodnotení sa kládol dôraz nielen na prínos pre cieľovú skupinu, ale aj na spôsob realizácie projektu, efektivitu či udržateľnosť projektu. Hodnotitelia napokon posunuli na schválenie 11 najlepších projektov. “Všetkých predložených jedenásť projektov splnilo kritéria odbornej komisie a boli pripravené v súlade s pravidlami výzvy. Ako konečný schvaľovateľ sme sa rozhodli prideliť podporu všetkým vybraným projektom. Vzdelávanie mladých ľudí v oblasti informačných technológií a kybernetickej bezpečnosti či už na školách, alebo prostredníctvom neziskových organizácií, je v dnešnom digitálnom svete nesmierne dôležité,“ povedal Jaroslav Kmeť, generálny riaditeľ IT sekcie Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Prezentácia podporených projektov sa uskutočnila 9. januára 2020. Na tomto stretnutí riaditeľ spoločnosti SK-NIC, a.s. Peter Bíro odovzdal symbolický šek riaditeľke školy Ing. Erika Demkovej a koordinátorovi projektu Mgr. Milanovi Urdovi. Ďakujeme za podporu a tešíme sa na realizáciu aktivít projektu