OLYMPIÁDA V ANGLICKOM JAZYKU

07.02.2020 21:07
Zo školy

Autor : Natália Strassburger, SPŠ stavebná a geodetická, Lermontovova, Košice

Späť na úvod

Dňa 4.12.2019 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku.

Olympiády sa zúčastnilo 21 žiakov 1.- 4. ročníka.

Študenti súťažili v 5 disciplínach: gramatický test, slovná zásoba, posluch, čítanie s porozumením a vytvorenie príbehu na základe obrázku.

Víťazi boli odmenení darčekovými poukážkami a sladkou odmenou. 

Vyhodnotenie:

1. miesto - Dominika Krivdová 4.B

2. miesto - Dávid Roman 3.A

3. miesto - Daniela Miklošová 3.C

Olympiádu pripravila Mgr. Adriana Kučerová, ktorá spolu s Mgr. Martinou Feilovou hodnotila žiacke výkony.

Nati