Superhrdinovia

02.02.2020 21:35
Zo školy

Autor : Gabriela Bieliková, SŠ Ľ. Štúra, Dudince

Späť na úvod

Druháci sa na Fenoménoch sveta venujú aj vážnym témam.

Zistili, že každý človek je jedinečný a každý hrdina musí veriť sebe samému, aby mohol pomáhať iným.

Spolu s pracovníkmi Unicefu sa stávajú supehrdinami za dobré skutky, ktoré vykonávajú dennodenne

vo svojej triede.

Priateľstvo nás robí šťastnými, a keď máme v škole kamarátov, aj práca sa nám lepšie darí!

Autorka správy: Mgr. A. Žovincová, tr. uč. 2. A