Úspechy v prednese

24.01.2020 22:15
Zo školy

Autor : Gabriela Bieliková, SŠ Ľ. Štúra, Dudince

Späť na úvod

22. januára 2020 sa v Krupine uskutočnila okresná súťaž v prednese slovenskej povesti

                    ŠALIANSKY MAŤKO.

Naši žiaci boli úspešní a výborne reprezentovali školu i mesto.

I. kategória: Stela Hullová3. miesto

II. kategória: Lilien Brodnianska 2. miesto

III. kategória: Samuel Lauko1. miesto

Srdečne blahoželáme.