A ako to bolo u nás na Mikuláša?......

24.01.2020 10:20
Zo školy

Autor : Vanesa Jankaničová, Súkr. spojená škola European Englisch School, Solivarská, Prešov

Späť na úvod

Už od začiatku školského roka sa naši žiaci zodpovedne pripravovali na túto výnimočnú udalosť. Tak ako každý rok ani tento sme nemohli zabudnúť na Mikuláša. Žiaci I. a II.stupňaza pomoci našich pani učiteliek si pripravili pestrý program plný tanca,hudby,spevu, hovoreného slova, v ktorom sa prejavilo ich umelecké nadaniea talent.

Mikulášske vystúpenie aj tržnica sa uskutočnili v priestoroch EL Parku. Väčšie priestory umožnili našim usilovným pani učiteľkám urobiť krásnu výzdobu a aj kulisy. Predstavenie sa najprv začínalo Legendou o svätom Mikulášovi, scénkou, ktorú si pripravili žiaci 2.stupňa a potom zábavnými číslami žiakov I.stupňa.

Mohli sme sa pokochať tanečnými, speváckymi a dramatickými vystúpeniami v rodnom jazyku aj v anglickom. Poprograme pán riaditeľ otvoril našu Mikulášsku tržnicu, ktorú si pre prítomných prichystali žiaci 1. a 2.stupňa. Mohli ste tam vidieť a aj kúpiť si cukrovinky ako boli rôzne koláčiky,perníky,handmade hračky, dekorácie a aj samozrejme domácky urobené mydlá, sviečky, pomády,vianočné ozdoby a množstvo rôznych vianočných predmetov.

Hlavnou myšlienkou našej tržnice bolo „pomôcť a potešiť aj druhých.“Žiaci každej triedy zo zarobenej čiastky darovali 30% ako finančnú pomoc pre Sašku, ktorá trpí viacerými závažnými diagnózami. Veľmi sme sa potešili, že Saška aj jej mamka prijali tento dar a spolu sme si zaspievali pár kolied. Bolo to pre nás aj pre Sašku a jej mamku veľmi emotívne.Mali sme z toho veľmi dobrý pocit.

veríme, že aj vy všetci ste sviatky a prázdniny prežili trochu emotívne ,ale hlavne v pokoji a v kruhu rodiny a zároveň prajeme veľa síl, zdravia a úspechov v novom roku 2020. Samozrejme, držíme vám,spolužiaci, palce pri všetkých testoch a odpovediach, ktoré ešte budete musieť absolvovať do pol roka. Nebojte sa, ak sa budete snažiť vylepšiť si známku a budete sa naozaj učiť, určite to vyjde.