Deň európskych jazykov

23.01.2020 12:46
Zo školy

Autor : Lívia Šariská, ZŠ Palešovo nám., Spišské Podhradie

Späť na úvod

   26. september je určený za Európsky deň jazykov. Už v roku 2001 sa do Európskeho roka jazykov, spoluorganizovaného Radou Európy a Európskou úniou, zúčastnilo 45 krajín.

Tento školský rok sa do Európskeho dňa jazykov zapojila aj naša škola. Žiaci 7. - 9. ročníka navštívili Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, kde ich čakali aktivity zamerané na jazyky rôznych národností.

Medzitým žiaci 5. a 6. ročníka absolvovali Deň európskych jazykov v škole. Jednotlivé triedy boli rozdelené do viacerých skupín. Každá skupina si vybrala jednu krajinu, o ktorej vypracovala spoločný projekt. Popísala a zobrazila významné pamiatky, osobnosti, typické jedlá, slovnú zásobu danej krajiny. Potom sme sa všetci zišli v telocvični, kde sme projekty prezentovali. Deň sme zakončili futbalovým zápasom. Tímy si vybrali krajinu, za ktorú hrali. Bol to príjemný a poučný deň.