RELAX

06.04.2019 17:50
Zábava

Autor : Renáta Havrilová, ZŠ Tomášov

Späť na úvod

1. Vyrieš krížovku:


1. 24.decembra oslavujeme ....

2. 21.februára má meniny ...

3. pracovný nástroj na R

4. orgán zraku

5. prostriedok na počúvanie hudby

6. orgán čuchu

7. oblok

8. opak slova DEŇ

9. druhé najväčšie mesto na Slovensku

10. región na severe

11.najvyššie pohorie na Slovensku

12. naše hlavné mesto

13. mesto, kde sa Váh vlieva do Dunaja

14. mesto, kde na hrade nájdeme studňu lásky


TAJNIČKA: a)____________________ _________ b) _______________


2.Vyrieš osemsmerovku. Z nevyškrtaných písmen dostaneš vetu.

Riešenie: _ _ _    _ _    _ _ _ _    _ _ _ _ _ _ _ _    _ _ _ _ _ _ _ .


SÚŤAŽ

Vyhraj odmenu! Vyrieš úlohy. Napíš svoje meno a triedu – kupón vystrihni a vhoď do krabice JUNIOR – súťaže (je na skrinkách na prízemí) do 2. mája 2019.

JUNIOR č.3 – RELAX Meno: ____________________ trieda:______

1. Krížovka: a) ____________________________ b) _________________

2. Osemsmerovka: _____________________________________________________________________________________________