Môj pes

27.01.2020 14:58
Zábava

Autor : Nina Kovačova, ZŠ Gejzu Dusíka, Mierová, Galanta

Späť na úvod

Bol raz jeden otrávený psík, ktorý žil v mrakodrape.

Bol otrávený takým liekom, že v noci v posteli stále poskakoval.

Bol na 33. poschodí a niekedy mu z okna bolo zle.

Jedného dňa si začal spievať:

Ja som malý nezbedník.

Slúžim tu jak metla na prach.

Robím si len čo ja chcem.

A rád sa hrám.

Nezatváram dvere nikomu, iba našim rodičom.

Dospieval tú pesničku až večer o pol noci.

Ráno sa naňho sťažovalo celé mesto.

Malo taký zlých ľudí.

Netrvalo dlho a hneď sa spustil dav ľudí do mesta a do obchodov plných zliav.

Chudák psík ani nemal kam ísť, lebo keď ide von tak sa stane čo sa stane, dav ľudí ho pošliape ako auto vtáka.

Tak sa žilo malému psíkovi v meste medzi zlými.

Tak a tejto rozprávky je KONIEC!!!