Pasovanie prvákov

24.01.2020 09:38
Zo školy

Autor : Alena Removčíková, Súkr. spojená škola European Englisch School, Solivarská, Prešov

Späť na úvod

Opäť sme v novom školskom roku a naši žiaci 1.ročníka po prvýkrát zasadli do školských lavíc. Aby boli skutočne prvákmi, podľa tradície tejto školy, boli pasovaní za žiakov – prvákov. Bolo to 2.10.2019 Táto vzácna a veľmi výnimočná udalosť našich najmladších a najmenších žiakov sa konala v „ Kráľovstve“. Pani učiteľky sa zmenili na kráľovné tried ,pán riaditeľ bol kráľ a pani zástupkyňa radkyňa. Žiaci ,ktorí sa chceli stať princami a princeznami a získať korunku, museli splniť 3 náročné úlohy .Úlohy boli zamerané na vedomosti a zručnosti z matematiky, čítania a písania .Naši šikovní prváci všetko skvelo zvládli. Za svoju šikovnosť boli pasovaní samotným kráľom, pánom riaditeľom. Získali korunku a knihu, ktorú si za krátky čas budú vedieť prečítať sami.