Laktózová intolerancia, anorexia a obezita

20.01.2020 14:47
Zo školy

Autor : Matej Frimer, ZŠ s MŠ Tulčík

Späť na úvod

Laktózová intolerancia


Asi 20% ľudí neprodukujú dostatočné množstvo enzýmu laktázy, čo vedie k problémom pri trávení mlieka a výrobkov z neho.

Laktózová intolerancia – čiže neznášanlivosť mliečneho cukru je veľmi časté ochorenie vyskytujúce sa v každom veku. Veľa ľudí si toto ochorenie mýli s alergiou na kravské mlieko. V tomto prípade sa nejedná o alergiu, ale o enzymatickú poruchu, pri ktorej chýba, alebo nefunguje enzým laktáza, ktorý štiepi zložený mliečny cukor na jednoduché zložky, ktoré telo na rozdiel od ich zloženej formy ľahko strávi.

Typickými prejavmi sú hnačky, ktoré sú kyslo zapáchajúce, kolikovité bolesti brucha, nadúvanie, prelievanie črevného obsahu, pocity plného brucha, škvŕkanie v bruchu, zvýšený odchod plynov a u dojčiat celkové neprospievanie, úbytok na hmotnosti. Príznaky sa objavujú 30-120 minút po požití mlieka

 Laktóza ( mliečny cukor ) je súčasťou mlieka a mliečnych výrobkov. Syry je možné konzumovať s výnimkou mäkkých tavených syrov. Taktiež sú povolené kyslomliečne výrobky ako sú jogurty, acidofilné mlieka, zakysanky, cmary, pretože obsahujú probiotické kultúry, ktoré napomáhajú štiepeniu laktózy. Sójové mlieka sú tiež bezlaktózové. Pozor na obsah laktózy v liekoch.

Anorexia

Anorexia alebo mentálna anorexia je duševná choroba spočívajúca v odmietaní potravy a skreslenej predstave o svojom tele. Spolu s bulímiou sa radí medzi tzv. poruchy príjmu potravy.

Mentálna anorexia začína najčastejšie vo veku medzi 10-45 rokmi života, ale môže sa objaviť skôr aj neskôr. Často začína ako reakcia na nejakú novú životnú situáciu či udalosť, s ktorou sa daný jedinec nedokáže vysporiadať (prechod na strednú či vysokú školu, rozvod rodičov, šikana, úmrtie v rodine a pod.).

Pre anorexiu je charakteristické úmyselné znižovanie hmotnosti, vyvolané jednak znižovaním príjmu potravy, ďalej zvyšovaním energetického výdaja cvičením, príjmania tekutín, prípadne vyprovokovaným zvracaním, užívaním preháňadiel, či užívaním anorektík a diuretík.

Anorexiou trpia väčšinou ženy, ale sú známe aj prípady, kedy sa táto porucha vyskytla u mužov.

Obezita

Obezita, tučnota alebo adipozita je nadmerné ukladanie energetických zásob v podobe tuku z rôznych príčin. Dochádza k nej, ak je príjem energie väčší ako výdaj. Príčinou je najčastejšie kombinácia väčšieho energetického príjmu, nedostatku pohybu, dedičných vplyvov, psychických vplyvov a spôsob výživy v detstve – tzv. primárna obezita. Zriedkavo ju spôsobuje iné ochorenie, napr. endokrinologické choroby, psychické ochorenie – napr. depresia, bulímia, vrodené choroby alebo lieky.