Čo je to DofE?

24.01.2020 09:27
Zo školy

Autor : Alena Removčíková, Súkr. spojená škola European Englisch School, Solivarská, Prešov

Späť na úvod

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (skrátene DofE) je komplexný rozvojový program, ktorý dáva mladým ľuďom vo veku 14 až 24 rokov šancu rozvinúť svoje schopnosti a charakterové vlastnosti pre reálny život, naplniť svoj potenciál a pomáha im uspieť v živote. Program je súčasťou celosvetovej Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu a už od roku 1956 podporuje mladých ľudí v 140 krajinách sveta na ich ceste k samostatnosti, sebavedomiu, úspechu v živote a sociálnemu cíteniu. V programe DofE si mladí ľudia stanovujú individuálne ciele a výzvy v niekoľkých aktivitách a na ceste k ich splneniu posilňujú svoju zodpovednosť a vytrvalosť, poznávajú a prekonávajú sami seba a získavajú nové zručnosti, užitočné pre ďalší akademický aj pracovný život. Zapojením sa do programu stávajú sa navyše aj súčasťou medzinárodnej komunity.

Po celom svete sa už do Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu zapojili milióny mladých ľudí. Na Slovensku program funguje od roku 2007 na British International School v Bratislave a od konca roku 2014 pracuje tím nadšencov zo vzdelávania s podporou lídrov z biznisu na otvorení Národnej kancelárie na Slovensku, ktorá bude mať za cieľ rozšíriť program na celom Slovensku a otvoriť ho pre čo najväčší počet mladých ľudí. Slovenská národná kancelária s pomocou TheDuke of Edinburgh’s International AwardFoundation v Londýne pilotne testuje program od júna 2015 do júna 2016 v 10 organizáciách v Bratislave. Spolu s existujúcimi organizáciami teda program funguje v 12 organizáciách a je zapojených celkovo 179 mladých ľudí. Slovenská národná kancelária získala akreditovanú licenciu 30. marca 2016 a od apríla pracujeme na rozšírení programu do ďalších krajov Slovenska.

Naša škola sa do tohto programu zapojila už minulý školsky rok. Sme veľmi radi, že môžeme aj inou formou než edukačnou spolupracovať s mladými ľuďmi, ktorí majú ochotu a chuť pracovať na sebe a rozvíjať sa. Z učiteľského zboru sa do tohto programu zapojili títo učitelia: Mgr. Ivana Kližanová, Mgr. Veronika Vargová, Mgr. Slavomír Benč, RNDr. Ivana Lorinčiková a Mgr. Eva Ferková.

Úspešní absolventi bronzovej úrovne pre školský rok 2018/2019 sú títo študenti: 1) Ingrid Kovalská, 2) Simona Kováčová, 3) Rastislav Biž, 4) Samuel Kožuch 5) Klaudia Imrichová

Príspevok Samuela Kožucha:

Keď som sa zapojil do DofE, mal som len jednu túžbu, a to získať niečo, čo môžem v živote využiť. Nech už to bude čokoľvek. Či už sebadisciplína, lepšia fyzická kondícia alebo certifikát, ktorý mi pomôže ľahšie získať zamestnanie.DofE má samozrejme pre mňa veľký význam. Vďaka tomu som sa zlepšil v kreslení a mal som tú česť sa stretnúť so skvelými ľuďmi. A aj terazchcem využiť DofE, aby som znovu prekonal sám seba.