Medzinárodná súťaž Informatický bobor

31.12.2019 10:11
Zo školy

Autor : Monika Jokalová, ZŠ Školská, Bánovce nad Bebravou

Späť na úvod

Pravidelne už niekoľko rokov sa žiaci našej školy zapájajú do medzinárodnej informatickej súťaže i-Bobor. Tento školský rok sa na Slovensku zapojilo 86 768 súťažiacich z 1 116 škôl. Žiaci našej školy súťažili v troch kategóriách: Bobrík, Benjamín a Kadet.

V kategórii Bobrík súťažilo 9 žiakov, z ktorých šiesti boli úspešní: Matej Lukáš(5.A), Ján Macko (5.B), Lívia Šuchterová (4.B), Vanesa Heráková (5.B), Laura Bartová (5.A) a Andrej Vereš (5.A). Celkovo bolo 12 890 úspešných riešiteľov.. Naši žiaci v úspešnosti nezaostali za celoslovenskou úspešnosťou.

V kategórii Benjamín súťažilo na našej škole 9 žiakov, z toho 4 boli úspešní: Ladislava Lukášová (7.A); Alexandra Beláková (7.B); Viktória Škultétyová a Róbert Marko (6.A). Spolu súťažilo v kategórii Benjamín 21 456 súťažiacich, z nich 4 897 bolo úspešných. Úspešnosť našich žiakov v tejto kategórii je vyššia ako celoslovenská úspešnosť.

V kategórii Kadet súťažilo 13 žiakov našej školy – úspešných bolo 9: Lukáš Lehocký , Michal Rideky, Emanuel Gránsky a Vanesa Talichová (8.A); Timotej Biras a Sára Dianová (8.B); Dávid Gránsky (9.B); Michal Mikuš (9.A). V tejto kategórii bolo na Slovensku 4 968 úspešných riešiteľov zo 17 530. Aj v tejto kategórii mali naši žiaci vyššiu úspešnosť .

Mgr. Mária Gunišová