Obloha nad nami

16.12.2019 19:44
Zo školy

Autor : Darina Pankuchová, ZŠ s MŠ Ľubotín

Späť na úvod

Obloha nad nami

V piatok 15.11.2019 sa žiaci druhého stupňa zúčastnili Exkurzie do Hvezdárne a planetária v Prešove. Program pozostával z dvoch častí. V prvej časti žiaci spoznávali štáty, pamiatky a prírodu Európy pomocou zaujímavého audiovizuálneho programu

V druhej časti hvezdárskym ďalekohľadom spoločne pozorovali nočnú oblohu na videonahrávke. Záznam obsahoval rôzne informácie od faktov o hviezdach, ktoré môžeme vidieť voľným okom, po vzdialené planéty a galaxie vo vesmíre.

Žiakom sa páčilo toto nezvyčajné „hviezdne divadlo“. Po programe mali všetci možnosť kúpiť si zaujímavé suveníry a prezrieť si vystavené modely planét.


                                         Bianka Fanclíková,8.ročník