Vianočné tvorivé dielne

14.12.2019 18:31
Zo školy

Autor : Monika Jokalová, ZŠ Školská, Bánovce nad Bebravou

Späť na úvod

Popoludnie 12.12. sa nieslo v duchu kreativity, tvorby zaujímavých vianočných výrobkov a šikovných rúk. Naši žiaci sa mali možnosť zapojiť do Vianočných tvorivých dielní, počas ktorých si mohli zhotoviť rôzne ozdoby z papiera, ale i šperky podľa vlastnej fantázie a samozrejme nechýbalo ani zdobenie medovníkov. "Ja už mám tri, ja už päť...", ozývalo sa miestnosťou. To si deti počítali, koľko výrobkov už majú hotových. Snažili sa ich vyrobiť čo najviac, aby mohli prispieť možno nie úplne dokonalými, ale zato vlastnoručne zhotovenými ozdobami k vianočnej výzdobe svojich príbytkov. A tie sú vždy najkrajšie a jedinečné, či nie?

Mgr. Marta Šišmišová