HODNOTY ŠKOLY

17.12.2019 13:03
Zo školy

Autor : Vivien Bodnárová, ZŠ Čaňa

Späť na úvod

HODNOTY ŠKOLY

Každá škola sa snaží byť niečím výnimočná a výnimkou nie je ani tá naša. Na našej škole sa vedenie i pedagogický zbor snaží, aby žiaci mali vhodné podmienky na učenie a aby im čas v školských laviciach vedeli spríjemniť.

Vytvoriť harmonické, príjemné a tvorivé prostredie je náročný a dlhý proces. Jeho podstatou je aby všetci, učitelia i žiaci, spolupracovali, postupovali podľa rovnakých princípov a ctili si rovnaké hodnoty. Každý žiak si predstavuje po pojmom "hodnoty školy" niečo iné a preto sa žiaci školského parlamentu rozhodli vyzdvihnúť hodnoty ako napríklad: tímová práca, spravodlivosť, pomoc druhým, kreativita a podobne.


Škola má samozrejme aj negatíva. Zdá sa, že najväčšie problémy, ktoré trápia žiakov sú šatne, učebne a toalety. Žiakom chýba aj praktická činnosť na hodinách, aby si žiaci vedeli vyskúšať to, čo sa naučili na teórii a vedeli to zužitkovať aj v praxi.


Dlho sme s tým nemohli nič urobiť, ani vyjadriť svoj názor na isté veci. Preto sme sa na školskom parlamente dohodli, že predložíme svoje návrhy na vylepšenie školy pani riaditeľke, ktorá si ich rada vypočula a dohodli sme sa, že sa takto bude našim otázkam venovať pravidelne. Prvý rozhovor s pani riaditeľkou zverejníme v nasledujúcom čísle časopisu.