Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko

11.12.2019 18:29
Zo školy

Autor : Gabriela Bieliková, SŠ Ľ. Štúra, Dudince

Späť na úvod

V Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra vo Zvolene sa 11. 12. 2019 uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie

regionálneho kola celoslovenskej súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko.

Medzi ocenenými bola i naša žiačka Ela Guttenová.

Blahoželáme.

Slová, ktoré hrejú

Mlčíte, keď hovorím,

ach, tá ľubozvučná reč.

Do doliny, do hory

neuletí preč.

Hladí svojou nežnosťou

pery všetkých Slovákov.

Pevné miesto v srdciach má

u všetkých nás – rodákov.

Slovo mama hreje, ľúbi,

nosí ťarchu chladných viet.

Slovenčina vernosť sľúbi,

krajšej reči veru niet.

Zavriem oči, zopnem dlane,

hlásky lásky nechám znieť.

Slová zvučia odovzdane,

uvijem z nich veniec viet.

Slovo bude Božím chlebom,

písmo zasa soľou slov.

Slovensko je mojím nebom.

Slovenčina – anjel v ňom.