Darček z lásky

09.12.2019 20:49
Zo školy

Autor : Gabriela Bieliková, SŠ Ľ. Štúra, Dudince

Späť na úvod

Druháci mysleli v tento predvianočný čas aj na starých ľudí, ktorí nemajú niekoho,

kto by ich potešil pod stromčekom s darčekom.

Pripojili sa k výzve z fb „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?“

Pre starých a opustených ľudí doniesli do triedy darčeky, ktoré odovzdali pracovníkom DSS v Teranoch.

Potešili starkých, ale i seba,  pretože obdarovať je viac ako dostávať...

Spracované na základe podkladov Mgr. A. Žovincovej.