Súťaž o najmenej vymeškaných hodín

05.12.2019 20:06
Zo školy

Autor : Zlata Slamená, ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami

Späť na úvod

Žiaci primárneho a nižšieho sekundárneho vzdelávania sa zapojili do súťaže. Výhercov bolo veľmi veľa, ale na ocenenie sme vybrali hlavne tých, ktorí mali pravidelnú dochádzku bez vymeškania za dva mesiace, výborný prospech a správanie. Naši naj žiaci:

1. stupeň – Dunková Sofia (II.A),

Oračko Vladimír (II.C)

2. stupeň – Badžo Milan (V.A),

Polhošová Mária (IX.A)

Špeciálne triedy – Oračková Vanesa (III.C),

Bartošová Zdena (V.D)

Za výhru v súťaži získali atraktívne ceny.


Najmenej vymeškaných ospravedlnených hodín za prvý štvrťrok šk. r. 2019/2020

 Podmienky splnili dve triedy primárneho vzdelávania. Kolektív žiakov 0.A a kolektív žiakov III. B.


Spracovala: PaedDr. Z. Slamená MZ triednych učiteľov

Fotogaléria k článku