SPOMIENKA VŠETKÝCH VERNÝCH ZOSNULÝCH

05.12.2019 10:16
Šport

Autor : Peter Tej, Spojená škola Zborov

Späť na úvod

Na spomienku všetkých verných zosnulých, ľudovo nazývané Dušičky sme si so žiakmi 2.C triedy, pod vedením triednej pani učiteľky Kendrovej vytvárali vence na hroby. Dňa 05.11.2019 sme ich po vyučovaní odniesli na cintorín v Zborove a tým sme si uctili pamiatku všetkých zosnulých.