SVETOVÝ DEŇ OCHRANY ZVIERAT

05.12.2019 19:51
Zo školy

Autor : Zuzana Remiašová, ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami

Späť na úvod

Dňa 04. 10. 2019 sa na našej planéte oslavuje SVETOVÝ DEŇ ZVIERAT. Zvieratá sú súčasťou a krásou života. Veď život bez nich si už len ťažko vieme predstaviť. Zvieratá nie sú veci, ktoré môžeme kedykoľvek zahodiť. Sú to živé tvory, ktoré majú svoje emócie, putá a potreby. Tento deň sme si pripomenuli aj v materskej škole. Deti mali možnosť pozrieť si prezentáciu o tom, ako sa o zvieratká máme starať a ako sa máme k nim správať. S radosťou si prezerali aj obrázkové knižky, pokúsili sa vyhľadať a pomenovať jednotlivé zvieratká. Potešili sa aj obrázkom, ktoré si mohli podľa vlastnej fantázie vyfarbiť. Nezabúdajme, že tak, ako človek má právo na dôstojný život, toto právo majú všetky živé tvory na tejto planéte.

Fotogaléria k článku