Otvorená hodina v 0.A – Čo sme sa naučili

02.12.2019 21:28
Zo školy

Autor : Zlata Slamená, ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami

Späť na úvod

Otvorená hodina v 0.A triede– Čo sme sa naučili Žiaci nultého ročníka v jedno utorkové ráno, 19. novembra, vstupovali do triedy s väčším úsmevom ako po iné dni. Bolo to nezvyčajné ráno, lebo prvá a druhá vyučovacia hodina bola otvorená pre mamičky. Nulťáci tu ukázali svojim mamičkám, čo všetko sa za prvé tri mesiace v škole naučili. Žiaci rozcvičili hovoridlá, spievali a rytmizovali riekanky aj pesničky. Správne určili štyri ročné obdobia a hlavne ročné obdobie jeseň. Pomenovali dni v týždni. Kalendár prírody je tiež dobrý kamarát. Ukázali ako sa používajú slová – prosím, ďakujem a aj základy slušného správania. Tlačené samohlásky s nápovednými obrázkami – A,a označili správne. Farebný svet s farbičkami zvládli hravo. Určili počet s množstvom prvkov. Na vláčiku ukázali poradie a čísla. Geometrické tvary poznali a ľahko pomenovali.Písali oblúky ceruzkou do zošita. Každé dieťa sa správnou odpoveďou predviedlo svojej mamičke.Pri interaktívnej tabuli ukázali zručnosť pri práci s Alfom. Zrazu zazvonil školský zvonec. Nemohli sme uveriť, že hodiny sa skončili. Každá mamička odchádzala z triedy so šťastným úsmevom na perách a poďakovaním pani učiteľke.

Tr. učiteľka PaedDr. Z. Slamená

Fotogaléria k článku