Stretnutie s ľudovou piesňou

01.12.2019 18:54
Zo školy

Autor : Eva Dodeková, Spojená škola Turzovka

Späť na úvod

Učiť sa prostredníctvom zažitého je jednou z najschodnejších ciest absorpcie vedomostí. A práve túto pútavú formu vyučovania si vychutnali žiaci 5. ročníka na hodine literatúry vo štvrtok 28. 11. 2019. Témou netradičnej hodiny bola ľudová slovesnosť, konkrétne ľudová pieseň. Za celou jej prípravou boli študentky Gymnázia v Turzovke /Valika Janešíková a Beáta Smažáková/. Hodina literatúry sa niesla v duchu ľudových tradícií, spevu, hier i nenápadného preverenia vedomostí prostredníctvom malého dotazníka. Veríme, že aj tento naoko nepatrný počin prispeje k záujmu mladej generácie o krásu ľudovej kultúry, morálnych hodnôt i duchovného posolstva. Dievčatá, ďakujeme!!!