VIANOČNÁ POHĽADNICA

05.12.2019 20:09
Kultúra a umenie

Autor : Katarína Pitoňáková, ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami

Späť na úvod

Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne vyhlásilo 16. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže „Vianočná pohľadnica“. Poslaním súťaže je priblížiť detskú výtvarnú tvorbu verejnosti, objavovať výtvarné talenty, podporovať rozvoj a uchovávanie vianočného zvykoslovia a estetických hodnôt u všetkých generácií. Do súťaže sa pravidelne zapája niekoľko tisíc detí z celej Európy.Výstavné kolekcie prác budú inštalované na Slovensku a v zahraničí (Poľsko, Česká republika, Srbsko).Kolekcia 24 vybratých prác bude graficky spracovaná do katalógu a oficiálnych vianočných pohľadníc. Do súťaže sa zapojili aj naše talentované deti z našej školy I. a II. stupňa a špeciálnych tried.