História a súčasnosť mesta Martin

19.10.2021 15:30
Kultúra a umenie

Autor : Patrik Kolár, SOŠ obchodu a služieb, Stavbárska, Martin

Späť na úvod

Exkurzia do mesta Martin a Turčianskej knižnice

Študenti prvých ročníkov v rámci predmetov slovenský jazyk, literutúra a dejepis absolvovali dňa 15.10.2021 exkurziu po významných pamiatkach mesta Martin. Zavŕšili ju návštevou regionálnej Turčianskej knižnice.

Pracovníčka knižnice všetkých oboznámila, ako fungujú jednotlivé knižnice na Slovensku, ako sa knihy triedia, čo všetko v knižnici môžeme nájsť, ako získavajú nové výtlačky, aké spoločenské akcie, besedy, súťaže organizujú, rovnako ako sa navzájom jednotlivé knižnice podporujú. Prezreli sme si všetky oddelenia, aj knižničné fondy, zistili sme, čo znamenajú číselné označenia na obaloch kníh a ako môžeme využívať študovňu. Taktiež sme sa dozvedeli, aké opatrenia sú zavedené v prípade straty knihy a ako najlepšie riešiť takúto situáciu. Niektorí žiaci využili šancu vytvoriť si čitateľsky preukaz priamo na mieste a zároveň si aj vypožičali knihy.

Turčianska knižnica sídli v centre mesta a v jej okolí sa nachádzajú mnohé historické budovy a pamiatky. Napríklad Slovenské komorné divadlo, Matica slovenská (v prvej budove dnes sídli Literárne múzeum), Memorandove námestie, budova prvého slovenského gymnázia, Slovenské národné múzeum, Živena, Národný cintorín. Naši učitelia nám porozprávali zaujímavosti a dôležité fakty z histórie v súvislosti s týmito budovami. Napríklad o prvých ochotníkoch, o Memorandovom zhromaždení, na základe ktorého vznikla Matica slovenská. Na Národnom cintoríne sme našli pochované mnohé významné osobnosti dejín, dozvedeli sme sa o práci žien v rámci spolku Živena.

Sme radi, že sme si primomenuli význam našeho mesta a všetky tieto poznatky ďalej využijeme pri maturitnej skúške. 

Fotogaléria k článku