Relax

02.12.2019 13:27
Zábava

Autor : Kristína Kovácsová, ZŠ Gemerská, Plešivec

Späť na úvod

Máš detektívne schopnosti? Rozšifruj túto zakódovanú správu!123456
AJSMCVR
B:)LAOÉÁ
CAIP:DEN


A5  C2  C1  C6  B4  A4  C5             A5  C5  A2  C5  B2  B5          A5  B6  A3     C3  A6  B3  A1  C5  A3  C5           

__ ___  __  __  ___ ___ ___          ___ ___ ___ ___ __ ___         __  ___ ___   ___ ___ __ ___ ___ ___ ___

C4 B1

__ __

Vymaľuj si obrázky.


V každom riadku vyškrtni písmeno ,,z“ a prečítaj slovo, ktoré vznikne zo zvyšných písmen:

P Z O N Z D E Z L O K Z U Z Z T O Z R O Z K Z Z S Z T Z R E Z D A Z Š Z T V

Z R T Z O K Z P Z I Z A Z T O Z K S Z O Z B Z Z O Z T A Z N Z E Z D E Z Ľ Z A

__________________________________________________________________________________________


Nájdi 5 rozdielov medzi obrázkami.


Počítajte, vyfarbujte a píšte po anglicky ;)