Stredoveké hry a hračky

26.11.2019 19:31
Zo školy

Autor : Eva Mlynárová, ZŠ s MŠ Hertník

Späť na úvod

Stredovek, knihy, hračky, Bardejov

Dôležitosť mestských hradieb, padací most i mestská brána, tradičný Bardejovský jarmok i krásna Bazilika sv. Egídia, tieto a mnohé ďalšie zaujímavé témy sa otvorili pred piatakmi našej základnej školy, ktorí sa dňa 21.11.2019 zúčastnili besedy v Okresnej knižnici D. Gutgesela v Bardejove, ktorú viedol pán archeológ Mgr. Peter Harčar. Počas besedy sa piataci dozvedeli zaujímavé informácie o stredovekom Bardejove. Vypočuli si príbeh o tom, ako vznikal erb Bardejova, ako sa konali tradičné jarmoky v tomto meste i ako a s čím ľudia kedysi obchodovali. Najzaujímavejšou časťou besedy boli pre žiakov informácie o detských hrách a hračkách v stredoveku, ktoré kedysi poznali a aktívne využívali chlapci a dievčatá v ich veku, rodiny a zaháňali tak nudu. Zistili, že mnohé z nich sami vlastne používajú dodnes, niektoré už modifikované, iné zasa v nezmenenej, len vylepšenej a atraktívnejšej podobe. Tvorivá dielňa im poskytla priestor, v ktorom mohli naplno využiť svoju fantáziu pri modelovaní vlastnej stredovekej hračky z plastelíny. Zo svojich hračiek sa veľmi tešili a odniesli si ich domov ako spomienku, na krásne strávené popoludnie. Na záver nášho stretnutia sa žiakom otvorili brány do sveta kníh, do sveta, v ktorom je dovolené všetko, v ktorom má každá farba, priestor, čas, postava i udalosť svoj nezastupiteľný význam. Pochopili, že kniha im vždy otvorí trinástu komnatu a že kľúč od nej majú len oni. Je preto na nich, či ich ľudská zvedavosť prenesie to toho ,,čarovného“ sveta a aspoň na malú chvíľu zabudnú na každodenné starosti. Meno D. Gutgesela sa bude v srdciach našich piatakov spájať s niečím výnimočným, čo treba neustále objavovať a odhaľovať deň čo deň, aby tak poskladali dokonalú mozaiku nielen "knižného", ale i toho reálneho sveta. Mgr. Edita Kvokačková

Fotogaléria k článku