Farma východná

17.12.2019 13:03
Zo školy

Autor : Erika Kozmová, ZŠ Čaňa

Späť na úvod

Výlet žiakov šiesteho a siedmeho ročníka na farmu

Dňa 15.10. sa žiaci 6. a 7. ročníka zúčastnili  exkurzie na farmu Východná. Na exkurzii sa žiaci dozvedeli o tom, ako sa vyrábajú syry, ako sa správne postarať o dobytok, a čo všetko sa dá použiť ako krmivo. Jednou z najzaujímavejších vecí, ktoré nás zaujali, boli teliatka, pri ktorých sme sa dozvedeli ako funguje takzvaný ,,cicavý reflex". Mali sme možnosť si si aj na vlastnej koži, respektíve ruke, vyskúšať. Keď sme dali teliatkam  ruku, okamžite ju začali ,,cicať". Po prehliadke farmy nám dovolili skákať do sena a kŕmiť ovečky.Na konci exkurzie sme si mohli kúpiť ich syry, ktoré sme si odniesli domov ako suvenír.