O sliepke a dážďovke (M.V.)

20.12.2019 12:43
Zo školy

Autor : Matej Benko, 4.A, ZŠ Školská, Vrbové

Späť na úvod

 Na jednom dvore žila hydina.Hlavne sliepky.

Jedného dňa, po daždi, sa sliepky hrabali v zemi.

Jedna sliepka našla dážďovku. Všimla si to aj druhá sliepka. Škriepili sa o ňu.

Každá sliepka tú dážďovku ťahala na jednom konci. Vyšmykla sa im zo zobákov a spadla na zem.

Všimla si to tretia sliepka. Využila situáciu. Pribehla, dážďovku zobrala zo zeme a zjedla im ju.

Tie dve pozerali na ňu s otvorenými zobákmi.

Tu platí príslovie : Kde sa dvaja bijú, tretí vyhráva.