Medzinárodná spolupráca s inými školami

03.12.2019 14:21
Zo školy

Autor : Igor Dobšovič, ZŠ s MŠ Dolné Orešany

Späť na úvod

Pokiaľ ste o eTwinningu nepočuli, tento koncept vám veľmi rád vysvetlím. Je to platforma, vďaka ktorej môžu školy z rôznych európskych krajín komunikovať a spolupracovať na projektoch. Naša trieda sa minulý rok do takéhoto projektu zapojila už po druhý rok. Našimi zahraničnými partnermi boli školy z Českej republiky, Talianska a Turecka.

Jednou z prvých úloh, ktoré nás čakali, bolo vytvorenie profilov. Tie, samozrejme, museli byť napísané v angličtine, aby nám rozumel aj niekto iný ako my a naši českí susedia. Ďalší zo stavebných kameňov projektu sme položili tvorbou loga pre náš projekt. Každý odovzdal svoj návrh a nakoniec sme pomocou formulára vybrali najlepší, ktorý naše aktivity reprezentoval po celý zvyšok projektu.

Keď sme to dokončili, čakala nás ďalšia aktivita - rozhovor pomocou Skypu. Úloha možno znie jednoducho, no bol tu jeden problém. Nevedeli sme, ktorý národ je na druhej strane, takže sme museli krajinu na druhej strane uhádnuť. Po čase, ktorý sme venovali príprave, prišla hodina s veľkým H.

Prvá vec, ktorú sme na druhej strane počuli, bolo: "Jirko, přestaň už! Jo?" Keďže sme nikoho nechceli zahanbiť, rozhodli sme sa najprv opýtať pár otázok, vďaka ktorým sme sa postupne uistili o správnosti našej domnienky. Dokonca sa Čechom podarilo uhádnuť našu lokáciu skôr, než nám, takže by sme mohli povedať, že sme ich nechali vyhrať.

Neskôr prišli Vianoce. Na našu adresu prišli vianočné pohľadnice z ostatných krajín projektu. Nenechali sme sa zahanbiť a tiež sme nejaké vyrobili. 

Nastal čas na ďalšiu aktivitu. Kvôli nej sme sa dokonca pridali do medzinárodných tímov. 5 tímov sa venovalo piatim rozdielnym témam. Tím jeden mal na starosti vytvoriť interaktívnu hru pomocou aplikácie Actionbound o škole  niektorého z našich partnerov. Tím dva sa venoval bezpečnosti na internete. Tím tri mal za úlohu oboznámiť ostatných o tom, v akej krajine žijeme.Tím štyri vytvoril svoj vlastný 3D model v aplikácii Tinkercad.  A posledný tím, tím päť, sa venoval hlavne teambuildingu a spolupráci.

Keď bolo všetko dokončené, nezabudli sme navzájom otestovať vlastné výtvory a napísať zhrnutie projektov. Vyplnili sme dotazníky o našom hodnotení aktivít. Neskôr sme uskutočnili prednášku v našej škole, kde sme aj ostatným spolužiakom ukázali, na čom sme pracovali po celý rok.

Samozrejme, nezostali sme bez odmeny. Pani učiteľka Ondrušová, ktorá tento projekt viedla, požiadala o štátny certifikát kvality a naša žiadosť bola vypočutá. To isté urobila aj česká pani učiteľka, ktorej sa tiež podarilo uspieť.  Tým pádom sme mohli požiadať o európsky certifikát kvality. Verte či nie, želanie sa nám splnilo aj teraz. A vďaka vysokej kvalite našej práce sa do podobného projektu zapájame aj tento rok. Dúfajme teda, že bude minimálne rovnako úspešný.