Chodby v novom šate

17.12.2019 13:03
Zo školy

Autor : Antónia Morganová, ZŠ Čaňa

Späť na úvod

Chodby v novom šate

Škola je veľkou súčasťou spločenského života žiakov. Vzťah žiakov ku škole sa mení aj ich vnímaním prostredia, v ktorom deti trávia väčšinu svojho dňa. Nikomu sa predsa nechce sedieť 5, 6, či dokonca sedem hodín v tej miestnosti /mám na mysli triedu/. V modernej škole nemôžeme mať chodby pripomínajúce muzeálne exponáty s tabuľkou: Nedotýkať sa!  Preto sme sa začali aktívne podieľať na zveľaďovaní chodieb školy na miesta, kde sa žiaci budú cítiť komfortne a kde budú mať priestor tráviť čas so spolužiakmi.  Koncom školského roka 2018-2019 sme prvý-krát otvorili pre žiakov vynovené priestory v átriu školy.  So začiatkom nového školského roka prišlo na rad vylepšovanie chodieb školy.Tak ako pri realizácii átria, ani tu by sme naše plány nemohli začať naplno realizovať bez finančného grantu v hodnote 1300 Eur od Nadácie Tesco. Postupne nakupujeme viaceré knihovničky, stolíky, sedenie do čitateľských a oddychových zón. Žiaci sa tešia, keď si nábytok sami skladajú na hodinách techniky a potom aranžujú. 

Zapojiť sa do zveľaďovania našej školy môže každý! Aj ty ešte dnes môžeš priniesť staré detské knižky, detské časopisy, ktoré už nečítaš. Potešíme sa aj kvetom alebo starým rámom, ktoré ožijú, keď do nich vsadíme žiacke výtvory vyrobené na hodinách výtvarnej výchovy, ale aj fotografie zo života školy. Skrášlia napríklad prázdne steny schodištia.

Zatiaľ sme len na začiatku premeny, pred nami je ešte veľa práce, ale tešíme sa z každej malej zmeny. Čo plánujeme ešte neprezradíme. Čítajte náš školský časopis a postupne sa všetko dozviete.