Triedna šarkaniáda 4.A

05.11.2019 15:48
Zo školy

Autor : Viktória Drugová, ZŠ Bernolákova 16, Košice

Späť na úvod

Žiaci zo 4.A súťažili v „Triednej šarkaniáde“ o najkrajšieho, najoriginálnejšieho a najlepšie lietajúceho šarkana. Šarkanov si žiaci vyrábali samy na hodinách výtvarnej výchovy a pracovného vyučovania. S niektorými pomohli trochu aj rodičia. Do súťaže sa mohli zapojiť aj kúpené šarkany, ale cenu mohli získať iba v poslednej kategórii. Spomedzi žiakov bola určená porota, ktorá vybrala nasledovných víťazov:

„Najkrajší šarkan“: Emma Mináriková

„Najoriginálnejší šarkan“: Zoe Lorencová

„Najlepšie lietajúci šarkan“: Zoja Platková


 Ocenených bolo viac, ale víťazi boli všetci, ktorým sa podarilo šarkana vyrobiť tak, že aj lietal. 😊


Pripravila: PaedDr. Beáta Petreková