Život v praveku

04.11.2019 17:53
Zo školy

Autor : Marianna Tkáčová, ZŠ Bernolákova 16, Košice

Späť na úvod

Žiaci 6.A triedy si na hodinách dejepisu vyskúšali život ľudí v minulosti.

Na chvíľu sa tak vcítili do pravekých ľudí, boli zberačmi i lovcami, ale aj prvými roľníkmi a pastiermi.

V krátkych scénkach mali čo najvýstižnejšie predstaviť jednotlivé vývojové stupne človeka, čím si prehĺbili svoje nadobudnuté vedomosti.