Vítanie prvákov v ŠKD

29.10.2019 14:04
Zábava

Autor : Monika Jokalová, ZŠ Školská, Bánovce nad Bebravou

Späť na úvod

Každoročne sa na konci septembra stretávame, aby sme v našom klube privítali deti prvých ročníkov. Úvod patril tanečnému vystúpeniu  1.oddelenia. Potom sa predstavili svojim programom prváci, tancovali, spievali a recitovali. Popasovali sa s prekážkovou dráhou na fit lopte, odtlačkom svojho pršteka na pasovaciu listinu potvrdili, že sa stali malým klubákom. Po splnení všetkých úloh nasledovalo skladanie slávnostného sľubu. Aby na tento deň nezabudli, dostali pamätný list a sladkú odmenu. A teraz našich prvákov čaká dlhá cesta, na ktorej im želáme, aby sa im ich predstavy o škole splnili a aby si našli veľa nových kamarátov.

Bc. Richtárechová J.