Exkurzia do Pamätníka SNP, Nemeckej, Kalištia

28.10.2019 16:33
Kultúra a umenie

Autor : Alexandra Ďurišová, ZŠ Dobšinského, Rimavská Sobota

Späť na úvod

Dňa 15.10.2019 žiaci 8. a 9. ročníka navštívili Múzeum SNP v Banskej Bystrici. Na žiakov tu čakala prehliadka expozície dokumentujúcej vojensko-politický vývoj Slovenska. Dozvedeli sme sa veľa o vzniku a vývoji diktatúry vo fašistickom Nemecku, o vypuknutí 2. sv. vojny, o SNP. Výstava je tvorená panelmi so stručným historickým zhrnutím a mapkami názorne zobrazujúcimi dané obdobie, počítačmi s autentickými fotografiami a krátkymi autentickými dokumentárnymi filmami. Okrem toho sme absolvovali aj multimediálnu výstavu o SNP, ktorá je spracovaná veľmi zaujímavo a pútavo. Po skončení prehliadky si žiaci pozreli rozsiahly parkovo upravený areál, v ktorom je vybudovaný skanzen ťažkej bojovej techniky používanej v SNP. Ďalším miestom, ktoré sme navštívili bola národná kultúrna pamiatka Kalište. Ide pôvodne o zaniknutú obec, ktorú počas 2.sv.vojny vypálili fašisti. Počas SNP sa obec stala jedným z centier takzvanej Partizánskej republiky v Nízkych Tatrách. Za pomoc partizánom nacisti obec 18. marca 1945 prepadli a zavraždili 13 obyvateľov. Vypálili 42 domov aj s hospodárskymi budovami. Dnes je to vedľajšia expozícia Múzea SNP v Banskej Bystrici. Vedie k nej úzka asfaltová cesta z Moštenice. Žiaci tu mohli vidieť pozostatky vypálenej dediny, ruiny domov, pamätnú izbu, obnovenú kaplnku, partizánske bunkre a Sad života, v ktorom je vysadených 102 ovocných stromčekov ako pamiatka na 102 vypálených obcí na Slovensku počas 2. sv. vojny a všade navôkol veľmi pekne upravené okolie. Našou poslednou zastávkou bola návšteva Pamätníka SNP v Nemeckej. Žiaci si pozreli pamätné miesto pôvodnej vápenky, ktorá sa počas vojny používala ako spaľovňa. V dňoch od 4. do 11. januára 1945 tu uskutočnila nemecká nacistická jednotka Einsatzkommando 14 v spolupráci so slovenskými Pohotovostnými oddielmi Hlinkovej gardy masové popravy stoviek obetí (900 osôb). Miesto sa nachádza v Ráztockej doline a popravy sa tu uskutočňovali tajne, tak aby ich občania Nemeckej nespozorovali. Bol to jeden z najväčších vojnových zločinov spáchaných na území Slovenska. Vápenka dokonca dostala svojho času prívlastok „47. pec Osvienčimu“. Cieľom exkurzie bolo žiakom objasniť udalosti z čias SNP. Národná história tak bola pre našich žiakov aspoň na pár hodín priblížená realistickejšie. Aj takouto formou sa snažíme deti našej školy nielen vzdelávať, ale aj vychovávať k slušnosti, úcte a pokore k predkom, histórii, k národnej hrdosti a vlastenectvu.

Fotogaléria k článku