Majstrovstvá okresu mladších žiakov vo futbale

22.10.2019 20:01
Šport

Autor : Gabriela Bieliková, SŠ Ľ. Štúra, Dudince

Späť na úvod

17. 10. 2019 sa zúčastnili naši mladší žiaci na majstrovstvách okresu vo futbale, ktoré sa konali v Krupine.

V silnej konkurencii 7 družstiev obsadili krásne 3. miesto. Za úspešnú reprezentáciu im patrí poďakovanie.

Našu školu reprezentovali žiaci: Vlastimil Dráb, Simon Laurinc, Tomáš Vilaška, Dominik Slanina,

David Šípka, Matúš Kuchárka, Dorián Brodniansky.

Spracované na základe podkladov Mgr. Š. Javorku.